Lekeplassen

Vi har et flott uteområde, som utfordrer barnas nysgjerrighet og motoriske ferdigheter. Området er godt utstyrt med ulike apparater som gir stor mulighet for mangfold i leken.

På Heimvang har vi en stor utendørs lekeplass rett utenfor lokalene våre. Lekeplassen ble opprustet sommeren 2013 og består av norskproduserte apparater. Plassen er stor og romslig og beskyttes av høye trær som tar av for vær og vind. Som dere kan se av bildene har vi blant annet en stor sklie, lekehus, karusell, flere huskestativ, sandkasse, postbil og en egen bålplass.

 

Lekehuset

 

Huskestativ

 

Karusellen