Miljøbarnehage

Heimvang fokuser på miljø gjennom kildesortering, bruk av svanemerkede produkter og gjennbruksmaterialer