Faglig utvikling

Barnehagen er opptatt av å stadig styrke kompetansen i staben. Derfor inviterer vi ofte eksperter på relevante felt, som deler på sin kunnskap.

Østlandsk lærerstevne 1.11.2019 "Se barnet innenfra"
 
Circle of security – eller trygghetsstirkelen – er en tilknytningsmodell som lærer oss å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Det vi legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna vi jobber med. Hvert øyeblikk er en byggekloss...
 
 
 
 
 
Godt kosthold er god omsorg! 2018

1. august 2018 hadde vi foredrag om mat i barnehagen. Det var Helene Grannes som kom på besøk. Hun er ernæringsstudent på mastergradsnivå og samarbeider med Helseetaten og Mathjelpen.

Målsetningen er at barna skal ha et sunt kosthold, og at de utvikler et godt forhold til mat og måltider.

Måltidene i barnehagen er en stor del av våre rutiner. Vi tar barnas kosthold og matvaner på alvor.

Kostholdet har stor betydning for vekst, læring,utvikling og helse. Et måltid handler om så mye mer enn bare å få maten i seg. Det betyr også samarbeid og felleskap. De er en del av dannelsen, og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse.

Vi i Heimvang barnehage har stort fokus på sunt kosthold. Vi satser på variert kost med mye fiber, frukt og grønt. Målet er å sikre god næring og ulike smaksopplevelser.
 
 
 
 
 
Foredrag "Hvordan snakke med barn" og "Seksualitet hos barn og ungdom". 2018
 
Til barnets beste har vi et bra samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. 
 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/til-barnets-beste---samarbeid-mellom-barnehagen-og-barneverntjenesten.pdf
 
På mandag 9. april 2018 hadde vi besøk av Vibeke Bonne Øyri, leder ved barneverntjenesten i bydel Vestre Aker i Oslo. Hun holdt foredrag "Hvordan snakke med barn" og "Seksualitet hos barn og ungdom", noe som var spennende og lærerikt. 
 

 

 

 Østlandsk lærerstevne 2017

I oktober var vi på Østlandsk lærerstevne på høyskolen for å få uike impulser til barnehagefaget. De ansatte valgte selv kurs, og vi sammeliknet og snakket om inntrykkene i lunsjen og på ettermiddagen. På kvelden var det hyggelig samvær på en pizzarestaurant i nærheten.

 

 

Reggio Emilia 2016

Vår egen Tone-Lise Heen Værnes hodt kurs for de ansatte i januar og innledet om hvordan Reggio Emilia fungerer i praksis. I april besøker vi Solbakken barnehage syd i Oslo som driver etter pedagogikken. Reggio Emilia er en rettning vi snuser på våren 2016 for å hente insirasjon i egen hverdag.

   

Ernæring 2016

Sophie Holst Eckbo er både lærer ved Bjørknes og mor til et barn i Heimvang barnehage. Hun var i barnehagen i mars for å prate om ernæring og kosthold for barn i alderen 9 mnd - 3 år. Sophie ga oss et informativt og godt foredrag med masse små tips om hvordan en optimaliserer barnas nærinhgsinntak.

 

Barne- og ungdomsarbeid 2016

Silvia Gobbo begynte på tillegskurs for å bli barne- og ungdomsarbeider våren 2016. Hennes nyvunnede kompetanse er ikke bare til hjelp for henne selv, men noe som deles og gir en fin faglig energi inn i hele gruppa.

 

Styrerutdanning 2016

Vår styrer Kjell Endre Aasmundtveit begynte på Nasjonal utdanning for barnehagestyrere høsten 2015 og avlegger siste eksamen i desember 2016. Han vil skrive en oppgave om hvordan personalet kan engasjere seg i uteaktiviteter.

 

Søvn

Helsesøster Eli Kristine Hjertum var hos oss i august for å prate om søvn. Eli Kristin er en erfaren helsesøster i bydel Vestre Aker, og hold et veldig nyttig og fint kurs. I mars var hun også innom foreldremøte for å snakke om søvn og sovetider i hjemmet.

  

Ergonomi

Kiropraktor Truls Ottesen fra Fokusklinikken på Vinderen var hos oss i oktober for å snakke om ergonomiske løsninger i barnehagehverdagen, og hva som er god trening for å kunne yte et godt yrkesliv som barnehageansatt.