Tilvenningsperiode og oppstart i barnehagen

Tilvenningsperioden skal være en myk overgang fra barnets hjem og til barnehagens rutiner.